gouri

slides/gouri.jpg  gouri

Description: 2011.10.16
EXIF/IPTC: